TRAJNIMI BAZË DREJT PASURIMIT 29 € ( 15 ORË AUDIO DOWNLOAD)

Trajnim i krijuar nga Mimoza Thaqi, një bizniswoman e cila është pronare e një zinxhiri dyqanesh për Veshje në Maqedoni, anëtare e një klubi ekskluziv Amerikan në nivelin IV, Motivuese dhe Spikere e cila është e PASUR NË ANËN MATERIALE, SHPIRTËRORE DHE INTELEKTUALE, beson se këta 3 pika janë të nevojshme për një jetë të LUMTUR.

Ajo insiston që ju të jeni të pavarur financiarisht – pa u varur nga bashkëshorti, bashkëshortja, familja, kompania ose qeveria. Në trajnimin e saj, APLIKON të njëjtat strategji që e bën atë të PASUR.

Pa marrë parasysh cilat janë financat e juaja tani, situatat në punën tuaj, mosfunksionimi i martesës suaj ose mungesa e librave të duhur!

Mimoza Thaqi- gruaja e pasur, në tre aspektet jetësore ju pajis juve me informacionet për të qenë financiarisht të pavarur.

Të firmosni besimin tuaj për fuqinë e qëllimit, rëndësinë e veprimit dhe aftësinë për të tejkaluar pengesat për të arritur një jetë të PASUR!

Si dhe një mënyrë të cilën ajo e zbuloi se si funksionon për të shtuar të ardhurat e juaja mujore, me plus një PAGË, ose më shumë....


DOLLARËT MË DUAN MUA FORMATI PDF & AUDIO MP3 9,99 €

DOLLARËT MË DUAN MUA

Rruga e re për pasuri

Një pamflet i vogël i dobishëm të cilin çdo njeri i biznesit duhet të ketë mbi tavolinën e tij.

Ky është një mësim i dëshirueshëm edhe për të tjerët.

~ N. Y. Times.

nga

HENRY HARRISON BROWN

Përktheu : Mimoza dhe Avni Thaqi

Redaktimi: Qemal Halili

HENRY HARRISON BROWN

 

I lindur në Massachusetts në vitin 1840. Ka shërbyer në U. S. si vullnetar gjatë Luftës Civile nga gushti i vitit 1862, deri në tetor, 1865. Mësoi në shkollë; punoi me gazeta; ligjëroi në fusha të ndryshme për 17 vjet; ishte 7 vjet një ministër Unitarian. I punësuar në fushën e shërimit mendor dhe mësimdhënies në vitin 1893. Editor dhe botues i NOW që nga janari, i vitit 1900. Dhe kështu ai ka fituar kështu nga përvoja atë që na mëson në librat e tij.  A nuk kensiderohet asnjë nga librat e tij më praktik se ky libër i vogël.

DOLLARËT MË DUAN MUA

Rruga e re për pasuri

-NGA-

HENRY HARRISON BROWN Një leksion i Kulturës shpirtërore,

Autor i “Si të kontrolloni fatin përmes sugjerimit”, “ Jo hipnozat por sugjerimet”, “ Zbulimi më i madh i njerëzimit, “Lutjet e Perendisë”, “Prekja Mjeshtërore.” Dhe editor i NOW.

Thou hoard'st in vain what Love should spend. Whittier.

Ai njeri është i varfër që e mendon veten të varfër. -Emerson.

 

 

 

PËR TË GJITHË QË DUAN TË LIROHEN NGA PUNA E VËSHTIRË

Përktheu Mimoza Thaqi

Shkurt-2016

 

PËR LEXUESIN

___

Kjo ese për Dollarin u publikua së pari herë në NOW si një nga seritë e 12 leksioneve të titulluara “ Suksesi dhe si e fitova atë përmes afirmacioneve.” Unë tërhoqa vëmendjen e shumë lexuesëve që më dërguan shumë letra. Ky vlerësim e bëri që NW të vendos të botoj si libër për një qarkullim më të gjërë.

Kjo paraqet synimin e shkruarjes. Unë dëshiroj të zgjoj njerëzit e mi në sensin e posedimit të tyre prezent dhe t’ju ndihmoj atyre në kuptimin e Parimeve që kontrollojnë paraqitjen e jetës, kështu që qeniet e gjalla na “A art i mirë” ata do të fillojnë të kërkojnë lumturinë disi larg parajsës, por drejt asaj që krijojnë këtë tani.

Është besuar si ky monograf i vogël është shprehja e parë e mendimit për të cilin çdo individ ka aftësinë që të rrezatoj këto forca mentale gjë që mund të shkaktoj që Dollarët të ndjejnë atë, të duan atë, kërkojnë atë dhe kështu të tërheqin me vullnet, të gjithë gjërat e nevojshme për shpalosjen nga Furnizimi Univerzal.

Ky libër do t’ju ndihmojë që të ngriheni mbi punën e rëndë të detyrueshme dhe do t’ju mundësojë që të hyni në shprehjen e shumëllojtë të jetës me gëzimin dhe spontanitetin e fëmijërisë.

Ky është mendimi im i cili vjen tek ju me këtë libër, Mësimi im i suksesit.

Henry Harrison Brown.

San Francisco. Cal., 1 maj, 1903

” Ky ligji i ri i Henry Harrison Brown më ka forcë të re dhe fuqi të tillë që shumë pak njerëz mund lehtë ta kuptojnë.”

~ O Hashnu Hara, Editor of Wings of Truth, London, Eng