Ky eshte fati jone. Çelësi është të pranojmë humanizmin tonë; të përqafojmë veten si 'përsosmërisht të papërsosur'.

 Ky eshte fati jone. Çelësi është të pranojmë humanizmin tonë; të përqafojmë veten si 'përsosmërisht të papërsosur'.

Tani është liruar një energji e re e pastër e cila është duke ardhur në Planetin tonë, dhe e cila do të vazhdojë të zgjerohet në fund të këtij viti.

Prandaj ka një thirje të fuqishme për secilin nga ne, në këtë rrugë, për të vazhduar të mbajmë një fokus energjetik brenda zemrës sonë për të mundësuar që ky transformim të shpaloset plotësisht.

Ashtu si që gjethet biejnë edhe ne gjithashtu kemi nevojë që të dëshmojmë heqjen dorë nga energjitë e ulta negative, dhe në mënyrë simultante thjeshtë të lirojmë nga brendia jonë çdo gjë që na ndalon. Duke liruar konceptet e vjetra dhe duke u hapur drejt një gjendje të re të pranimit.

Unë e di se secili nga ne është liruar nga kjo frekuencë e dritës e cila është këtu për rilindjen tonë. Unë ju dërgoj dashuri dhe suport të gjithë juve. Mbani mend të merrni frymë ( energji të pastër të ksomosit) dhe nxirni duke i lejuar të shkojnë të gjitha energjitë e panevojshme.

CH.D

Shume dashuri për Ju

Mimoza