Parajsa në Tokë

<3 Parajsa në Tokë <3
Parajsa në Tokë " është një koncept i madh me të cilën ne të gjithë jemi familiar. Ju duhet ta pranoni se duket një mrekulli." Disa njerëz mendojnë për parajsën në Tokë si një vend gjeografik; një ishull tropikal, ose në kushte të së kaluarës, një pushim special, ose një frazë në rininë e tyre. Përsa kohë njerezimi është strehuar thellë në besimin që ne jemi thjesht duke kaluar, në rrugën tonë në një botë më të mirë, asgjë nuk do të ndodhë, atëherë ne asnjëherë nuk do të krijojmë një cilësi të vërtetë të jetës për veten tonë në tokë. Përsa kohë që çdo gjë në jetën tonë duket e përkohshme , si një ndalesë përgjatë rrugës, asgjë s do të ndodhë dhe njerëzit nuk do të lëvizin për të bërë një ndryshim në jetën e tyre." A jeni ju duke pritur për krijuesin që të vijë? Apo duke pritur për Shpetimtarin, apo jeni duke pritur për mesinë? Pyetja është, çfarë është duke qëndruar në rrugën tuaj për ta patur parajsën në tokë sot? A jeni ju? Apo është se ju jeni krijuesi? 
(është besimi juaj?) Parajsa dhe ferri që ju dëgjoni nuk janë vendosur në asnjë dimension tjetër. Ato të dyja janë pikërisht këtu." Kjo botë do të ndryshohet nga njerëz të cilët kanë ndryshuar trupin e tyre dhe jetët. Nëse ju nuk jeni një shembull i saj ju nuk i keni mbyllur të gjitha dyert ta vdisni veten atëherë ju nuk do ti lëvizni njerëzit e tjerë të ndryshojnë," " Njeriu i vdekshëm fillon të parashikojë mundësinë e pavdekshmërisë së tij thjesht duke dëgjuar mendimin e tij origjinal... thënie nga.... Charles Brown

Jojan Hendriks Eshte Spiker i Sanksionuar ne Global Information Network, Spiker Publik Profesional, antar i nivelit 6 ne GIN, dhe spiker ne Iam-Power. 

Perktheu Xheneta Zymeri anetare ne Iam-Power Niveli 3

Postuar ne faqen oficiale Shqip nga Jojan Hendriks