Libër Falas Për Ju nga Burbuqe Raufi- Mendja Shëron Trupin

Afirimime për Shëndetin

MENDJA SHËRON TRUPIN

Book Mockup 1.jpg

Fuqia për të shëruar trupin tonë është e barabartë me fuqinë për të krijuar sëmundje.

Është besimi yni që përcakton se çfarë ne krijojmë.

Nëse besojmë se jemi të sëmurë, edhe nëse nuk jemi ne mundemi ta krijojmë atë sëmundje për disa minuta, nëse besojmë se jemi të shëndoshë edhe nëse kemi ndonjë sëmundje ne mundemi ta çbëjmë atë për disa minuta.

Cila është kjo fuqi? Si ta përdor unë? Çfarë duhet të bëj?

Emri dhe mbiemri *
Emri dhe mbiemri