Gjeni shkakun kryesor të suksesit tuaj të përhershëm.

Çdo gjë ka një shkak. Ka një arsye të fshehtë përse kemi sukses ose dështojmë. Ky kurs në internet ju jep fillimin e një të kuptuari të ri radikal të shkaqeve më të thella të suksesit dhe të dështimit dhe një metodë e lehtë hap pas hapi për krijimin e shkaqeve për rezultatet që dëshironi.


Akademia e Suksesit Iam-Power

Oferta+Iam+Power.png

Niveli 1 Iam Power

1. NIVELI I TRAJNIMI-BAZE (BRONZE-FOUNDATION)

MASTER PLANI IM Të mësosh formulën se si të manifestosh atë që duash në të vërtetë

Udhetimi juaj fillon këtu! Kursi i Mjeshtrimit të Suksesit Niveli I. Ky Nivel është themeli I trajnimit në Iam-Power. Ju nuk mund të ndërtoni lartë nëse themeli nuk është I fortë!

Permbajtja:

Trajnime Online, ne audio, libra, video dhe testim i njohurive te nivelit I.Ne total 162 materiale per studim nga shtepia.