Iam water FAQS

Iam water FAQS

 

Çfarë e bën Ujin Iam water Scardica® të veçohet nga Ujërat tjerë janë faktet e poshtë shënuara:

 

F A K T I 1 NË BAZË TË ANALIZAVE LABORATORIKE, IAM WATER SCARDICA® është një nga ujërat më të mirë të botës & uji më i mirë i tokës sonë.

 

F A K T I 2 LARTË MBI MALET E SHARIT NË 2458 M LARTËSI MBIDETARE IAM WATER Scardica® mblidhet në akuiferin natyror artezian e mbrojtur dhe ruajtur nga elementet e jashtme deri sa ta pini.

 

F A K T I 3 J U J E N I I B E K U A R, IAM WATER SCARDICA® është ujë i bekuar nga natyra e bjeshkëve të sharrit, i qëndrueshëm dhe i lehtë, nuk trajtohet me kimikate pastruese ose preservative. I filtruar përmes shtresave të granitit dhe shkëmbinjëve metamorfik, uji është i mbushur me elementë që rimbushin mineralet thelbësore të trupit dhe punojnë për të mbajtur rrjedhjen normale të gjakut. pronësia alkaline e ujit mineral ndihmon gjithashtu për të rivendosur ekuilibrin tonë natyral të ph duke neutralizuar acidet e ruajtur dhe toksinat. Ph e Iam water scardica është 7.2

 

F A K T I 4 - T D S(Mbetjet e Thata) -44 Si mund të jetë e padëshirueshme apo e dëmshme uji me TDS të lartë? Mund të shijojë i hidhur, i kripur ose metalik dhe mund të ketë aromat të pakëndshme.TDS e lartë ndërhyn me shijen e ushqimeve dhe pijeve,dhe i bën ato më pak të dëshirueshme për të konsumuar. Disa nga kripërat minerale individuale që përbëjnë TDS paraqesin një shumëllojshmëri të rreziqeve shëndetësore. Më problematike janë nitratet, natriumi, sulfatet, bariumi, kadmiumi, bakri dhe fluori

Nëse një person pi 660ml ujë në ditë, kjo do të arrijë 17034 litra ujë që kalon nëpër trupin e tij gjatë një hapësire 70 vjeçare. Nëse uji nuk është tërësisht i pastër,17034 litra do të përfshijë 90-136 kilogramë të gurit që trupi nuk mund të përdorë. Shumica do të eliminohen përmes kanaleve të sekrecionit. Por disa prej tyre do të qëndrojnë në trup, duke shkaktuar ngurtësi në nyje, ngurtësim të arterieve, gurëve të veshkave,Gurëve të tëmthit dhe bllokimit të arterieve, kapilarëve mikroskopikë dhe pasazheve të tjera në të cilat lëngjet rrjedhin nëpër tërë trupin tonë.Iam Water Scardika ështu Uji I vetëm në treg me TDS më të ulët vetëm 44

Çfarë e bën Ujin Iam water Scardica® të veçohet nga Ujërat tjerë janë faktet e poshtë shënuara:

 

F A K T I 1 NË BAZË TË ANALIZAVE LABORATORIKE, IAM WATER SCARDICA® është një nga ujërat më të mirë të botës & uji më i mirë i tokës sonë.

 

F A K T I 2 LARTË MBI MALET E SHARIT NË 2458 M LARTËSI MBIDETARE IAM WATER Scardica® mblidhet në akuiferin natyror artezian e mbrojtur dhe ruajtur nga elementet e jashtme deri sa ta pini.

 

F A K T I 3 J U J E N I I B E K U A R, IAM WATER SCARDICA® është ujë i bekuar nga natyra e bjeshkëve të sharrit, i qëndrueshëm dhe i lehtë, nuk trajtohet me kimikate pastruese ose preservative. I filtruar përmes shtresave të granitit dhe shkëmbinjëve metamorfik, uji është i mbushur me elementë që rimbushin mineralet thelbësore të trupit dhe punojnë për të mbajtur rrjedhjen normale të gjakut. pronësia alkaline e ujit mineral ndihmon gjithashtu për të rivendosur ekuilibrin tonë natyral të ph duke neutralizuar acidet e ruajtur dhe toksinat. Ph e Iam water scardica është 7.2

 

F A K T I 4 - T D S(Mbetjet e Thata) -44 Si mund të jetë e padëshirueshme apo e dëmshme uji me TDS të lartë? Mund të shijojë i hidhur, i kripur ose metalik dhe mund të ketë aromat të pakëndshme.TDS e lartë ndërhyn me shijen e ushqimeve dhe pijeve,dhe i bën ato më pak të dëshirueshme për të konsumuar. Disa nga kripërat minerale individuale që përbëjnë TDS paraqesin një shumëllojshmëri të rreziqeve shëndetësore. Më problematike janë nitratet, natriumi, sulfatet, bariumi, kadmiumi, bakri dhe fluori

Nëse një person pi 660ml ujë në ditë, kjo do të arrijë 17034 litra ujë që kalon nëpër trupin e tij gjatë një hapësire 70 vjeçare. Nëse uji nuk është tërësisht i pastër,17034 litra do të përfshijë 90-136 kilogramë të gurit që trupi nuk mund të përdorë. Shumica do të eliminohen përmes kanaleve të sekrecionit. Por disa prej tyre do të qëndrojnë në trup, duke shkaktuar ngurtësi në nyje, ngurtësim të arterieve, gurëve të veshkave,Gurëve të tëmthit dhe bllokimit të arterieve, kapilarëve mikroskopikë dhe pasazheve të tjera në të cilat lëngjet rrjedhin nëpër tërë trupin tonë.Iam Water Scardika ështu Uji I vetëm në treg me TDS më të ulët vetëm 41