KONKURS PUNE- VENDI TETOVË

iampower_logo.png

Kompania Sun and Stars me seli në Tetovë Maqedoni, hap konkurs në - Klubin për zhvillim Personal Iam Power për:

Asistente Personale


Kualifikimet e nevojshme:
- njohja e punës me kompjuter dhe pajisje tjera elektronike është e domosdoshme.

- njohja e punës në internet, në përdorim të platformave të ndryshme të rrjeteve sociale

- njohja e disajnit dhe krijimit të kampanjave të ndryshme të marketingut.
- njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme,
- njohja e gjuhës maqedone është e domosdoshme
- duhet të ketë paraqitje të mirë dhe profesionale konform ambientit të punës,
- duhet të jetë e aftë të mësoj shpejt dhe e gatshme të punoj në situata të ndërlikuara,
- duhet të ketë aftësi të mira komunikuese, të jetë fleksibile dhe e besueshme në përmbushjen e kërkesave të kompanisë,
- duhet të jetë e afërt dhe e përshtatshme në kooperim.

-të ketë mundësi udhëtimi në vende të ndryshme të Botës gjatë organizimit të seminareve të Iam Power.

-aftësi për organizim të eventeve dhe përcjellje të tyre në çdo detaj.

-të ketë njohuri lidhur me shitjen dhe marketingun.

-më e rëndësishme nga çdo gjë, të jetë e orientuar drejt suksesit, të jetë e motivuar dhe të ketë entuziazëm.


Emri *
Emri

*KUJDES : Me plotesimin e ketij formulari autorizoj njekohesisht verifikimin e te gjitha informacioneve qe kam dhene.