INFO NË: +38976256899, OSE NË EMAIL: mimoza88@yahoo.com

Detajet për Pagesat NGA KOSOVA:

Pagesat kryhen pranë TEB bankës:

Nga Kosova paratë në këtë llogari te TEB bankes:

AVNI THAQI 2013000079752273

Hani i Elezit

1.Kryjni pagesën

2. Fotografoni ose skenoni dokumentin e pagesës

3. Dërgoni në email

adresën: mimoza88@yahoo.com fotografinë e pagesës.

Pas kesaj porosia ju dërgohet ne adresen tuaj.

Detajet për Pagesat NGA SHQIPËRIA:

NE EMER MIMOZA TAQI ( pronare e kompanise Sun and Stars)

0001144080 RAIFFEISEN BANK

1.Kryeni pagesën

2. Fotografoni ose skenoni dokumentin e pagesës

3. Dërgoni në email: mimoza88@yahoo.com fotografinë e pagesës!

Pas kesaj porosia ju dërgohet ne adresen tuaj.

Detajet për Pagesat NGA VENDET TJERA:

BENEFICIARY:

Company name: SUN AND STARS DOO

Address: UL GOSTIVARSKA BR 37

Acc. No. : 0270100325427

IBAN: MK07300701003254220

BENEFICIARY'S BANK:Komercijalna banka AD SkopjeUl. Orce Nikolov br.3, 1000 Skopje, MacedoniaBIC/SWIFT CODE: KOBSMK2XTEB

1.    Kryeni pagesën

2.    Fotografoni ose skenoni dokumentin e pagesës

3.    Dërgoni në email: mimoza88@yahoo.com fotografinë e pagesës!

Pas kesaj porosia ju dërgohet ne adresen tuaj.